TOEKOMSTMUZIEK

Denktank klassieke muzieklandschap Vlaanderen

Missie

We willen ons als adviesorgaan opstellen om zo op korte termijn de plaats van klassieke muziek binnen de maat­schappij te versterken. We streven ernaar om zowel onze als ook komende generaties een stem te geven en een actieve rol bij de beleidsvorming te spelen.

 

Visie

We ervaren Vlaanderen als een bruisende regio met een divers cultuuraanbod, geworteld in een rijke traditie. Onze ondernemende musici en ons goed gestructureerd deeltijds kunstonderwijs (DKO) vormen samen de ideale basis om lokale cultuurbeleving van hoog niveau te beschermen en te maximaliseren.

We zijn politiek neutraal en willen met álle partijen samenwerken om onze missie uit te dragen en samen onze doelstellingen te verwezenlijken. De samenwerking tussen de verschillende actoren (kunst­instellingen, cultuurcentra en concertzalen, DKO, regulier onderwijs, hoger onderwijs en conservatoria, private muziekscholen) kan volgens ons uitgediept worden, om hun volle potentieel te benutten.

Met de samenstelling van deze denktank representeren we alle facetten van de klassieke muzieksector, waaronder uitvoerende musici, leraren in het muziekonderwijs, ondernemers, organisa­toren, ... Als jonge professionelen ontwikkelen we binnen deze denktank ideeën, en willen we ons als adviesorgaan in het cultuurveld actief ter beschikking stellen om over de toekomst van de klassieke muziek in Vlaanderen na te denken.

We zoeken naar een gezonde balans tussen klassieke conventies en vernieuwing, zowel in artistiek-inhoudelijke alsook in structureel-financiële vraagstukken. We reflecteren over de rol van de overheid bij de financiering van het cultuurleven in Vlaanderen en streven naar een consistentie van het beheer van onze waardevolle structuren.

We hopen op een groter draagvlak voor het belang van klassieke muziek en cultuur in het algemeen, en kijken in deze samenhang uit naar een grotere rol van de cultuurpolitiek binnen de dagelijkse debatten en processen.

 

Doelstellingen 

  1. We willen het belang van de klassieke muziek en haar plaats in de maatschappij verdedigen, ze van haar elitair karakter ontdoen en haar zicht- en hoorbaarder maken. Daardoor maken we onze sector sterk voor de toekomst.

  2. Ook de pedagogische waarde van muziek willen we promoten, in zowel basis- als middelbaar onderwijs.

  3. Zowel bij de brede bevolking alsook in politieke beslissingen bemerken we principiële misvattingen over het economische waarde van cultuur­(financiering). Studies uit het buitenland, die het rendement van subsidiëring aantonen, willen we voor concrete voorbeelden in Vlaanderen laten realiseren.

  4. We streven naar transparantie bij de verdeling van subsidies binnen de sector en duidelijke feedback over de genomen beslissingen.

  5. We denken na over de mogelijkheden om intersectorale samenwerkingen te versterken en de verschillende niveaus met elkaar te verbinden. Artistieke projecten kunnen door een intensievere wisselwerking tussen DKO, lokale cultuurcentra, grotere cultuurhuizen, ... een breder draagvlak vinden.